H&H-Folly-Altitude-01

H&H-Folly-Altitude-02

H&H-Folly-Altitude-03

H&H-Folly-Altitude-04

H&H-Folly-Altitude-05

H&H-Folly-Altitude-06

H&H-Folly-Altitude-07

H&H-Folly-Altitude-08

 

 

H&H-Folly-Altitude-schema-01

H&H-Folly-Altitude-schema-02

H&H-Folly-Altitude-schema-03H&H-Folly-Altitude-schema-04H&H-Folly-Altitude-10 H&H-Folly-Altitude-09H&H Folly Altitude-aanzichten 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

2014

FOLLY 'Altitude'

Inzending voor Folly ontwerpwedstrijd uitgeschreven door Stichting Landgoed Fraeylemborg

Uitgangspunt voor de vorm en afmeting van de folly Altitude is een standaard zeecontainer.
Het volume van de zeecontainer is in 8 kleinere volumes gesneden. Ieder segment is trapsgewijs 30
centimeter omhoog geplaatst. Zo ontstaan er hoogteverschillen (altitude) en specifieke ruimtes waarin gelopen en geëxposeerd kan worden.Door deze uitsnedes is het volume niet meer herkenbaar als container, er ontstaan voor de beschouwer bijzondere doorzichten die het achterliggende park verbijzonderen.

De geometrische beeldentaal vormt een contrast met de romantische Engelse tuin en refereert aan de voorgaande barokke tuin met zijn strakke vormen. De kleur oranje contrasteert tevens met de overwegend groene omgeving.

De expositieruimtes die zijn ontstaan binnen het volume zijn via een deur aan de korte zijde toegankelijk. Vanaf de ingang loopt de route trapsgewijs omhoog. De expositieruimtes zijn hoger gelegen dan het loopgedeelte, waardoor ze fungeren als sokkel voor de verschillende soorten exposities. De ruimtes waarin geëxposeerd kan worden zijn
grotendeels gesloten en hierdoor ook spatwaterdicht.
In contrast daarmee is de looproute op verschillende plaatsen transparant, zodat de bezoeker op verschillende
hoogtes het park kan inkijken. Tevens zorgt deze openheid voor voldoende lichtinval waardoor er niet noodzakelijk stroomvoorziening hoeft te worden aangebracht.

De folly Altitude is opgebouwd uit verschillende kleinere volumes die op de locatie te koppelen zijn.
Deze kleinere volumes bestaan uit een framewerk van vierkante metalen kokers, metalen platen en strekmetaal. Ieder volume steunt op één pilaar, door de koppeling van de individuele volumes wordt het geheel stabiel.

Deze folly is niet ontworpen voor één specifieke locatie, alhoewel de folly een open ruimte nodig heeft om tot zijn recht te komen.

2014

Folly ALTITUDE

Entry (Huting & De Hoop) for the Folly design competition issued by Stichting Landgoed Fraeylemborg .

The starting point for the shape and size of the folly Altitude is a standard sea container. The mass of the sea container has been cut into 8 smaller portions.Each part has been lifted gradually into 8 smaller segments. Thus, differences in altitude appear and specific rooms in which visitors can walk around. The rooms can be used for exhibitions.
These segments make the mass unrecognisable as a sea container, the observer is presented with remarkable views which particularise the park beyond. The geometrical imagery contrasts with the preceding baroque, romantic English garden and its straight forms.

At the same time, the colour orange contrasts with the predominantly green surroundings.
From the entrance, the route gradually goes up.
The exhibition space is situated over the passage, whereby a socle is created for different exhibitions.
The exhibition spaces are largely sealed. There is no natural light and they are splash proof. However, the passage is transparent in various places, allowing visitors to view the park from different heights. These smaller segments consist of a framework made of square metal tubes, metal plates and expanded metal. Each segment rests on one pillar, by joining the separate segments, the structure becomes one stable entity. This folly is not designed for one specific location, it has to be said that the folly needs an open space to bring out its best.