2006 construction of the folly

2007 new destination, it’s now the beacon for a housing project at the Elsweg in Noordwolde, Friesland

2011 the housing project is stopped and the folly is weathering. photo: Harry Cock

2011 photo: Harry Cock

 

2018 new housing project at the Elsweg in Noordwolde, Friesland. The metal frame is painted and the wooden plates are removed…

 

GOOGLE MAPS

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

2006

Folly voor het Noorderzonfestival in Groningen

In een Engels landschapspark als het Noorderplantsoen mag een follie eigenlijk niet ontbreken. Dit bizarre fantasiebouwwerk zonder aanwijsbare functie was namelijk erg geliefd in de tijd van de Romantiek en de Engelse landschapsstijl” (tekst CBK Groningen)

Het Noorderplantsoen wordt vooral tijdens het Noorderzon festival eigendom van het publiek. Er is in deze context dus geen sprake meer van één romantisch/filosofisch idee
van een landgoedeigenaar, in plaats daarvan zal een breed en divers publiek anticiperen op de folly.
Vanwege de nieuwe context hebben gezocht naar een aangepaste definitie voor het begrip folly welke als conceptuele basis kan dienen voor het ontwerp. Binnen de context van Noorderzon is een folly voor ons vooral een symbolisch bouwwerk zonder benoembare functies maar wel met een gebruikswaarde. Het symbolische aspect staat hier voor het beeld waardoor het object benoembaar wordt. We hebben gekozen voor een archetype huis als vertouwde en toegankelijke beelddrager. De vormen binnen de symbolische contour van de folly zijn afgeleid van de menselijke maten en nodigen hierdoor uit om beproeft te worden. Ze prikkelen de fantasie van de individuele beschouwer om hierin gebruikswaardes te
ontdekken. Zo biedt de folly aan de noorderzon bezoeker ruimte voor eigen fantasie maar ook ruimte voor een romantische ontmoeting of filosofische overdenking.

Materiaal: staal en multiplex
Afmetingen: B 400 x D 500 H 480Cm
Opdrachtgever: CBK, Groningen

In 2007 de folly is verhuisd naar de Elsweg in Noordwolde, Friesland, waar het dienst doet als baken voor een bouwproject. De folly staat nog steeds op deze plek.

2006

Folly for the Noorderzonfestval Groningen (NL)

“A park landscaped in English style, such as the Noorderplantsoen, should certainly contain a folly. Such bizarre products of the imagination without a tangible function were highly popular in Romantic times and in the days of English landscaped parks.

The design duo Huting and De Hoop have designed a similar type of exceptional park construction for the Noorderzon – a modern folly for a modern park. Although this folly does not have a particular function, it does have a use. Whether you sit in it or climb in it, come and discover the possibilities of this unique construction and let you and your imagination be transported.” (text: CBK)

Material: steel and multiplex
Dimensions: B 400 x D 500 H 480Cm
Constituent: CBK, Groningen

In 2007 the Folly is moved to the Elsweg in Noordwolde, Friesland (NL) to become a beacon for a housing project. The folly is still there.